Форми на защита срещу незаконно уволнение

Друга възможност, която има уволненото лице, са исковете, предвидени в чл. 344, ал. 1 /т. 1-4/ КТ. По смисъла на чл. 310 ГПК по реда на бързото производство се разглеждат искове за. Но е необходимо консултация с адвокат първо: трудово възнаграждение; признаване уволнението като незаконно и неговата отмяна; възстановяване на предишната длъжност/позиция, заемана от лицето…