За да упражнявате законно своята дейност, Ви трябва регистрация на фирма. Тази дейност следва строга последователност от мероприятия, знания за които е възможно да Ви липсват. Нашата юридическа помощ Ви е необходима, ако

 • Желаете да сте чисти пред НАП и други институции;
 • Желаете да сте защитени от държавата, докато упражнявате своята търговска дейност и когато са накърнени интересите Ви;

Освен това, превръщайки се в работодател, Вие сте отговорни за служителите си. Автоматично ставате задължени към тях, но в същото време имате и права. Ако не е извършена регистрация на фирма и тя не е законно действащ обект, ще се лишите от тях. И в същото време ще си навлечете неприятности.

Сигурна и ефективна регистрация на фирма: Отговори на най-често задаваните въпроси

Регистрацията на фирма е крачка със значимо значение за всяко бизнес начинание. Създаването на правна същност изисква внимание към детайлите и съобразеност със законодателството. В нашия уебсайт предоставяме на бизнес клиентите информация и насоки относно регистрационния процес, изискваната документация и сроковете. От определение на правна форма до вписване в Търговския регистър, нашите ресурси целят да направят процеса на регистрация гладък и успешен, предоставяйки отговори на най-често задаваните въпроси от предприемачите.

Адвокат Астакова предлага помощ в сферата на търговското право

При нас можете да се консултирате относно регистрация на фирма, сключването на търговски сделки. Можете да се допитате по въпроси, касаещи прехвърляне на имущество, дарения или обявяването на несъстоятелност. Ако сте тепърва навлизащи на пазара или сте пред фалит, нашите адвокати ще се погрижат за Вашите проблеми.

В България пазарът е относително стабилен, макар че през определени периоди от време различни фактори като инфлация, рецесии, отлив на инвестиции картинката се променя. Фирмите са длъжни да се съобразяват и адаптират към тези промени. Ако сте легално и признато дружество, в подобни неблагоприятни ситуации ще можете да ползвате помощ. Такива са например схемите 60/ 40, 80/ 20 които възприеха бизнес единиците покрай Ковид-19.

За да можете да имате достъп до субсидии, позволете на Адвокат Астакова да извърши регистрация на фирмата Ви. Не е сложно и не отнема много време, но определено ще Ви спести куб бумащина. Най-важното е сами да достигнете до заключението, че квалифицираната работа е по-добрият вариант от самостоятелното поемане на инициативата. Поне в сферата на правните услуги.

Какви са първите стъпки от регистрирането на дружество?

При регистрация на фирма е необходимо да си набавите документацията, регламентирана в българското законодателство. Всички Декларации-образци са достъпни и в Интернет, но за правилното им попълване е нужен жокер. Този жокер можем да сме ние.

Другото, което трябва да предвидите, са желаният юридически статус, наименованието, седалището, адресът. За желаещите да развиват онлайн търговия е добре да помислят и за лого и слоуган – реквизити, които всеки бранд има и поддържа.

Всичко за услугата регистрация на фирма е само на един клик разстояние. Осмелете се да потърсите нашата правна помощ и всичко ще се случи много по-бързо и лесно.

4.7/5 - (77 votes)

16 replies on “Регистрация на фирма – най-търсената юридическа услуга от бизнес клиентите”

 • Ваная
  18.01.2024 at 11:50

  Регистрацията на фирма е наистина от съществено значение за всеки бизнес! Много полезна и информативна статия!

 • Тенислав
  21.01.2024 at 15:40

  Съгласен съм, регистрацията на фирма е задължителна стъпка за успешно развитие на бизнеса. Благодаря за полезната информация!

 • Цветан
  22.01.2024 at 10:00

  Съгласен съм, регистрацията на фирма е важна услуга за всички бизнес клиенти. Добре е да знаем, че има доставчици, които са готови да помогнат в този процес. Благодаря за информацията!

 • Радой
  23.01.2024 at 12:20

  HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. It is a protocol that governs the transmission of hypertext between clients and servers over the internet. It defines the rules for how data is exchanged between a client (such as a web browser) and a server, including how requests are made and responses are sent. HTTP is the foundation of communication on the World Wide Web, enabling users to access websites and send/receive data over the internet.

 • Ния
  27.01.2024 at 22:00

  The process for controlling inflation involves several key steps:

  1. Monitor and assess the overall state of the economy: Central banks and economic policy-making bodies closely monitor various economic indicators to determine the level of inflation and its causes. These indicators may include the consumer price index (CPI), producer price index (PPI), and wage growth.

  2. Determine the inflation target: Central banks often set a target inflation rate, which provides a benchmark for their monetary policy decisions. This target may be expressed as a specific number or a range within which inflation should ideally be maintained.

  3. Implement monetary policy: Central banks use various monetary policy tools to control inflation. One of the most common tools is adjusting the interest rates. By raising interest rates, central banks can restrict borrowing and spending, which can help reduce demand and, consequently, inflation. Conversely, lowering interest rates can stimulate spending and economic growth to combat deflation.

  4. Open market operations: Central banks also engage in open market operations, which involve buying or selling government securities to influence the money supply and interest rates. Selling government securities reduces the supply of money, increasing interest rates and tightening credit, while buying government securities increases the money supply, lowering interest rates and stimulating lending.

  5. Reserve requirements: Central banks can also adjust the amount of reserves that financial institutions must maintain. By increasing the reserve requirement, the central bank restricts lending capacity and reduces the money supply.

  6. Communication and forward guidance: Central banks communicate their inflation objectives and policy decisions to the public, aiming to manage expectations and create confidence in their ability to control inflation. This communication helps shape public behavior and financial market reactions, which can have an indirect impact on inflation.

  7. Coordinate fiscal policy: Fiscal policy measures, such as taxation and government spending, can also influence inflation. Coordination between monetary and fiscal policy can help ensure that both tools are used effectively to control inflation.

  8. Monitor and adjust: The effectiveness of these measures is regularly assessed, and adjustments are made as needed. Central banks continually monitor economic data and indicators to evaluate the impact of their policies on inflation and address any unforeseen developments or inflationary pressures.

  It is important to note that the specific measures and strategies used to control inflation may vary across countries and depend on the unique economic and institutional context of each nation.

 • Баласа
  01.02.2024 at 11:10

  муникират с пазара и инвеститорите за своите мерки и намерения относно инфлацията, което може да повлияе на очакванията и поведението на участниците в икономиката.

 • Жара
  10.02.2024 at 10:50

  гулира наличностите на банките и ограничава наличните пари на пазара, което намалява инфлации. Обратно, намаляването на задължителните резерви увеличава наличностите на банките и стимулира икономическия растеж.

 • Койка
  12.02.2024 at 16:30

  Обратно, намаляването на задължителните резерви увеличава наличностите на банките и стимулира икономическия растеж.

 • Елиезер
  18.02.2024 at 14:00

  Регистрация на фирма е основен стъпка за успешния бизнес!

 • Вартоломей
  22.02.2024 at 11:40

  Ключова услуга за успешното развитие на бизнеса!

 • Елен
  23.02.2024 at 13:30

  Hello! How can I assist you today?

 • Яниел
  03.03.2024 at 15:20

  Hello! How can I assist you today?

 • Балетка
  24.03.2024 at 23:10

  Регистрацията на фирма е от съществено значение за стартиращото предприятие!

 • Вашиля
  26.03.2024 at 6:40

  Професионални консултации и услуги за регистрация на фирма!

 • Милара
  08.04.2024 at 16:00

  Готова съм да регистрирам фирмата ви!

 • Петиконгрес
  13.04.2024 at 7:30

  Желая успех на всички фирми, които се регистрират!

Comments are closed.